Prislista

Tandvårdstaxa 2012-01-01 – 2012-12-31. Nedanstående är en del av våra vanligaste åtgärder (Vi är anslutna till försäkringskassan). Vid större behandlingar utgår ersättning med 50% av referenspris alternativt 85% av referenspris. Vi lämnar alltid skriftligt kostnadsförslag innan behandling.

Bastandvård Pris  
Undersökning inkl. max 4 röntgenbilder. 700:-  
Röntgenundersökning per bild 40:-  
Röntgenundersökning hela munhålan 730:-  
     
Förebyggande behandling Pris   
Tandstensskrapning, puts och polering 380:- – 720:-   
     
Protetik Pris  
Krona/inlägg guld, porslin, zirkoniumoxid 4770:- -6700:-  
Gjuten pelare 2990 :- (exkl. guld)  
     
Oralkirurgisk behandling Pris   
Tanduttagning(beroende på svårighetsgrad) 815:- – 2790:-  
     
     
Rotbehandlingar Pris   
Upprensning och rotfyllning en kanal 3180:-   
Upprensning och rotfyllning två kanaler 3565:-  
Upprensning och rotfyllning tre kanaler 4570:-   
     
Tandfyllningar Pris   
Kompositfyllning 1 yta 545:- – 865:-   
Kompositfyllning fler ytor 1020:- – 1560:-  
     
Övrig bastandvård Pris   
Akutbehandling 690:- – 1510:-  
     
     
Skenor Pris   
Bettskena (hård) inkl. teknikerkostnad 3240:-   
Mjuk bettskena/tandskydd 2060:-   
     
Profylaxskena per styck 772:-   
     
Estetisk tandvård Pris   
Konsultation estetisk tandvård (20 min) 500:-  
Skalfasad per styck 7200:-   
Blekskenor för hemmabruk 1950:-   
Blekningsmedel faktiska priser  
Fastsättning tandsmycke 250:-  Kostnad för smycke tillkommer